CORONA pagina


Introductie door onze secretaris

Download
Bekijk het filmpje en snap de bedoeling
VID-20200322_Andre.mp4
MP4 video/audio bestand 14.4 MB


Nieuws

6/03/2021

Maak er maar MEI 2021 van -)

17/01/2021

Zoals het er momenteel naar uitziet zullen wij mogelijks in maart kunnen gevaccineerd worden, hopelijk kunnen we dan in APRIL terug heropstarten. Welke maatregelen er op dat moment nog moeten getroffen worden zullen wij moeten afwachten.

19/11/2020

Vermits de gemeente Schilde alle zalen gesloten heeft tot 31/12/2020 zullen wij niet vroeger dan januari 2021 kunnen herstarten en dan nog alleen indien de besmettingen serieus gedaald zijn.

29 Oktober 2020

Gezien de nieuwe lock-down vandaag beslist door de regering zullen wij tot minstens half december geen activiteiten meer hebben.

Rond die tijd zullen wij evalueren of en wanneer wij terug kunnen opstarten. 

28 Oktober 2020

Van de gemeente Schilde kregen we het volgende bericht:

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die genomen zijn door de Vlaamse overheid heeft het gemeentebestuur beslist om met ingang vanaf vandaag (28/10) geen activiteiten meer te laten plaatsvinden in de gemeentelijke zalen en lokalen tot en met  30 november 2020. Deze periode kan mogelijk nog verlengd worden.

Dus zou 7 december de eerst mogelijke datum zijn voor een vernieuwde heropstart van onze bridgeactiviteiten, we pinnen ons hier niet op vast want indien de pandemie niet flink beter is zullen we ook niet opstarten. 

We houden zoals iedereen de ontwikkelingen in de gaten en laten u tijdig enig bericht. 

18 Oktober 2020

Gezien de verstrengde maatregelen van de regering, nl gedurende een maand zoveel mogelijk alle contacten te vermijden en het stopzetten van alle horeca, ziet uw bestuur zich na lang beraad verplicht om ook onze clubactiviteiten gedurende onbepaalde tijd, maar minstens één maand stop te zetten.

Tegen half november zullen wij de toestand terug evalueren en opnieuw contact met jullie opnemen.

De drives van maandag 19/10 en woensdag 21/10 kunnen dus jammer genoeg NIET doorgaan.

Zo vlug we kunnen zullen we terug bridge-drives organiseren, we houden jullie op de hoogte en we hopen op jullie begrip. 

28 Augustus 2020

Er zijn ondertussen zeer vele positieve antwoorden gekomen op onze vraag van 26 Augustus.

Onze herstart vanaf maandag 5 Oktober gaat dus door!

Zoals vanouds op maandagavond en woensdagnamiddag.

Omdat we slechts met 7 tafels kunnen spelen laten we op deze drives ENKEL LEDEN toe.

Meer uitleg hierover op de pagina "HERSTART OKT20" waar je je eveneens kan aanmelden en de spelbezetting kan bekijken.

Het maandagavond en woensdagmiddag tornooi op stepbridge BLIJVEN, bijkomend wordt er misschien ook op  DONDERDAGAVOND een drive georganiseerd, meer nieuws later.

U kan dus op maandagavond en woensdagmiddag kiezen tussen fysiek of virtueel. 

26 Augustus 2020

Beste bridge lid,

Laat ons hopen dat de goden ons gunstig gezind zijn en dat we spoedig  terug kunnen bridgen in het dorpshuis.

Maar voor we zo ver zijn, willen we graag enkele overwegingen met u delen en peilen naar uw verwachtingen en bezorgdheden.

1. In het meest gunstige scenario zien we ons terug starten op 5 oktober 2020.

2. Om voldoende afstand te kunnen houden zijn we in onze zaal beperkt tot 7 tafels (=28 bridgers)

3. Om 7 tafels te voorzien van een scherm dienen we ongeveer 500 € te spenderen. 

4. Inschrijvingen voor maandag en woensdag zouden gebeuren via onze website en deze gaan zo nodig verdeeld worden over één of twee weken zodat iedereen aan de beurt kan komen.  Zij die niet over email beschikken, zullen opgebeld worden door de bestuursleden. 

5. De bezetting zou u dan kunnen raadplegen op onze website. 

6. Sien (en de andere bestuursleden) zal zich onder meer bekommeren over het ontsmetten. Richtlijnen voor de spelers zal u vinden aan de ingang van de zaal. 

7. We zouden 7 maal dupliceren zodat het probleem van aanraken van kaarten door meerdere personen wegvalt.

8. Er zal Mitchel 7 gespeeld worden. 

9. De bediening van dranken zal aan de tafel gebeuren. 

10. Stepbridgetornooien kunnen verplaatst worden naar andere dagen. 

11. VRAGEN: 

        * zou u inschrijven voor een start op 5 oktober2020?

        *zo ja, alleen op maandag, alleen op woensdag, op maandag en woensdag?

        *zo neen, hebt u een datum in gedachten of wacht u tot er een vaccin is?

Graag zien we uw reacties, commentaren en/of voorstellen tegemoet. 

Met vriendelijke groeten en hou u gezond!

Het bestuur

 

Download
Wat zegt de voorzitter van VBL district Antwerpen?
CORONALETTER 30-07-20.docx
Microsoft Word document 39.6 KB

1 Augustus 2020

We hoopten in augustus of september terug te kunnen opstarten maar de tweede golf van Covid19 steekt wederom stokken in de wielen.

Het bestuur besliste om voorlopig en tot nader order ALLE activiteiten te annuleren, dus OOK ons banket dat voorzien was in Oktober.

Ook het lidgeld voor het volgende seizoen stoppen we even in de ijskast.

We volgen de evolutie met argusogen op.

 

25 juni 2020

 Het is een tijdje geleden, maar we hebben niet stilgezeten.

Gezien de versoepelingen en voortgaande op het charter van de VBL, wordt sterk overwogen binnenkort terug te kunnen starten. Nu “binnenkort” is een zeer rekbaar begrip.

Voorschriften veranderen zo wat om de 14 dagen…..

Voorlopig gaan we ons nog niet vast pinnen op een exacte datum (ten vroegste augustus - september) en rekenen daarvoor op jullie begrip.

Het zal in ieder geval niet evident zijn om de beleving, waaraan we gewend zijn geraakt in pré-corona tijden, terug te realiseren. We schrijven daarvoor aan een duidelijk Argus protocol.

We zullen alvast een systeem uitwerken waarbij vooraf inschrijven noodzakelijk wordt voor de maandag- en/of woensdagdrive.

De inleg zal (voorlopig) €5 per persoon bedragen (te betalen als €10 per koppel voor ontvangst van een loopkaart) inclusief de consumpties (beperkt tot koffie, thee, water en pils) en U zal bediend worden aan tafel.

Ook is de kans vrij groot dat het betalen van het lidgeld seizoen 20-21 naar een latere datum verschuift.

De voorziene fietstocht van woensdag 5 augustus zal in ieder geval niet doorgaan, de geplande algemene vergadering van maandag 14 september zal waarschijnlijk normaal plaatsvinden.

We hopen u weldra te kunnen uitnodigen voor onze gebruikelijke tornooien en zullen u bij die gelegenheid het volledige Argus-Protocol toesturen.

  

17 april 2020

Jules Van Leuven heeft een tornooiomgeving gecreëerd op STEPBRIDGE.

Alle leden van Recreatiebridge Brasschaat en Argus Schilde kunnen hieraan deelnemen.

Voor meer détails: zie de pagina "Stepbridge tornooien"

                         DOEN                 DOEN           DOEN          DOEN         DOEN

 

31 maart 2020

De gemeente Schilde heeft AL zijn zalen wegens Corona gesloten TOT 30 juni 2020.

We zullen elkaar pas weerzien vanaf juli, verdere berichten volgen. Hoe onze agenda er verder zal uitzien is nog koffiedik kijken. 

27 maart 2020

De lock down wordt verlengd tot 19 april met mogelijkheid tot verlenging tot 3 mei. 

22 maart 2020

Alle terugbetalingen i.v.m. onze bridgereis werden vandaag uitgevoerd. 

19 maart 2020

Het bestuur heeft even de digitale koppen bij elkaar gestoken en volgende beslissingen genomen:

  1. Ons interclub tornooi van 22 april gaan we uitstellen naar een latere en veilige periode dit jaar, we moeten nog even het verloop van corona afwachten om te bepalen wanneer juist. Dit uitstel impliceert dat de gedane inschrijvingen behouden blijven, er zal geen geld teruggestort worden en als de juiste datum bekend is kunnen bridgers die dan niet kunnen komen dit melden en hun 20€ terugkrijgen. Bridgers die nu op de wachtlijst staan kunnen dan inspringen.
  2. Onze bridge 4daagse wordt geschrapt voor dit jaar en gaat volgend jaar 2021 door rond dezelfde tijd en in hetzelfde hotel. De juiste datum krijgt u nog te horen. Alle gestorte gelden worden zo vlug mogelijk teruggestort. Einde van dit jaar dient er opnieuw ingeschreven te worden zoals we ieder jaar doen.

12 maart 2020

Door beslissingen van de overheid wordt HET DORPSHUIS tot nader order gesloten vanwege het virus.

Géén bridgedrives meer vanaf 16/3 tot minstens 3 april en waarschijnlijk later.  


Ingediend door onze leden

Van een kleinzoon van SIEN


BRIDGEN THUIS BIJ BRUNO DECKERS
BRIDGEN THUIS BIJ BRUNO DECKERS

Download
CORONA en een andere wereld -- via Andre
VID-corona ander wereld.mp4
MP4 video/audio bestand 8.1 MB

Door Monique De Waele

Prachtige 5de symfonie van Beethoven

Download
VID-5de symp Beethoven.mp4
MP4 video/audio bestand 6.6 MB

Via Myriam Dockx

Van Kato Spooren, kleindochter van Sien en Ward

Hieronder een video: pianostuk "Into The Sky" van Dirk Maassen gespeeld door Barbara Tensen, dochter van Myriam Docx.

MAAR DE LENTE WIST HET NIET 

Van SUSAN BLANCO ----- Leest u het graag ipv te beluisteren, klik dan hier.

Prachtig coronalied via StanIngediende teksten door onze leden

Zelfmoordkoning

De ontwikkeling van de zelfmoordkoning door de eeuwen heen

 

De hartenheer in het Anglo-Amerikaanse standaardbeeld lijkt zichzelf in het hoofd te steken met zijn zwaard en wordt in het Engels ook wel de suicide king (zelfmoordkoning) genoemd. Dit is ontstaan doordat de oorspronkelijke 16e-eeuwse kaart uit Rouen een bijl boven zijn hoofd zwaaide, die door overtekenen door de eeuwen heen langzaam is veranderd in een zwaard.

Via Andre


Download
Beklijvende brief van een kleindochter - kennis van Sien
ohaine.pdf
Adobe Acrobat document 486.3 KB

Via Ward Spooren
Via Ward Spooren

 

Bridgers hebben nu veel tijd.  Stel dat een bridger dan besluit maar een ritje met de auto maken.  Zonder uitstappen, alleen maar een ritje.  Het is leuk, de benzinestations zijn open, met lagere prijzen zelfs en er is geen snelheidscontrole.  Het ritje is ook virusvrij, een auto stoot koolstofdioxide uit, koolwaterstoffen, stikstofoxiden, fijn stof, maar geen virus.  

Stel dat hij een politiecontrole negeert en verder tot staan gebracht wordt.  Wat zegt hij dan:

 

 "Hoe signaleert U?"

               A. J. Blauwens

 


Het is maandag, ik draag een T-Shirt met speelkaarten, voor bij Argus... zelfbedrog ? Bij blauwe hemel en ontluikende lente zal ik nog een poosje geduld moeten oefenen 😘 ik mis na een week al Argus, het super bestuur en de toffe leden ! Blijf gezond en keep smiling 😋☀️🍷 Chris


 

They call it "BRIDGE"!! 

      via Andre

 A cleaning woman was applying for a new position. When asked why she left her last

employment she replied, ‘Yes, sir, the wages were good, but it was the most ridiculous place I ever worked.’

  They played a game they call BRIDGE, and last night a lot of folks were there. As I was

about to bring refreshments, I heard a man say ‘Lay down and let’s see what you got.’

Another man said ‘I got strength, but not much length.’

   And then another man said to a lady, ‘Take your hand off my trick.’ I pretty near dropped

dead just when a lady answered, ‘You forced me. You jumped me twice when you didn’t have the strength for one good raise’.

   Another lady was talking about protecting her honour. And, two ladies were talking and one said,

‘Now it’s my turn to play with your husband while you play with mine.’

   Well, I just got my hat and coat and as I was leaving I hope to die if one of them didn’t say,

‘Well, I guess we can go home, this is our last rubber!’