Opgelet: deze boekjes kan je niet bij Bruno aanvragen, ze zijn te koop bij de Bridge Boetiek van VBL.

Voor prijzen: zie onderaan deze pagina.

Use this area to offer a short preview of your email's content.
View this email in your browser

Slem bieden en maken is de ultieme beloning voor de rechtgeaarde bridger. Het is de kunst wanneer je met minder dan de gewenste 32 punten een mooi slem te bereiken. Dit kun je bereiken met speciale biedingen: via azen vragen, controle biedingen en splinters. Deze handvatten brengen u Veilig naar Slem.

Uitkomen is een van de moeilijkste onderdelen van het bridgespel. De aanknopingspunten zijn de eigen hand en het biedverloop. Het is geen exacte wetenschap, het is een beetje een gok, maar ook weer niet random, sommige uitkomsten hebben een veel grotere kans op succes dan andere. Vind de uitkomst die de beste kans biedt. Daarvoor reiken wij u in dit boek het nodige gereedschap aan.

Iedereen die bridge leert maakt kennis met een aantal conventies, zoals de Staymanconventie en de Jacoby transfers. Het doel hiervan is om bepaalde informatie aan partner te vertellen of op te vragen. In dit boek worden de transfers na een 1SA-opening behandeld. Zowel naar de hoge als naar de lage kleuren, sterke en met zwakke handen. Duidelijk wordt wat u moet doen als u beide hoge dan wel beide lage kleuren heeft. Wanneer het verstandig is om Stayman te bieden en wanneer het beter is een transfer te bieden. We besluiten het boek met een conventie die niet bij iedereen bekend is maar in de praktijk enorm nuttig is: Transfers in competitie.

Iedereen die bridge leert maakt kennis met een aantal conventies. Het doel hiervan is om bepaalde informatie aan partner te vertellen of op te vragen. De Staymanconventie en de Jacoby transfers behoren tot de populairste conventies. In dit boek wordt de Staymanconventie behandeld, zowel met sterke als met zwakke handen. Met welke handen is het verstandig om Stayman te bieden en met welke handen is het geven van een transfer de juiste aanpak. En met welke handen biedt u Stayman zonder vierkaart hoge kleur? Ook de minder gespeelde, maar zeer efficiënte Niemeijerconventie (Puppet Stayman) komt aan bod, zowel na een 2SA-opening als na een 1SA-opening. Het boek wordt besloten met een conventie die niet bij iedereen bekend is, maar die in de praktijk enorm nuttig is: Checkback en de two-way Checkback.

Communicatie is een belangrijk onderdeel van bridge. Hoe begrijp je je partner en hoe begrijpt jouw partner jou. Dit is natuurlijk het belangrijkste onderdeel van een partnership en zeker in de biedafspraken. Maar goede communicatie is eveneens belangrijk in het tegenspel. Met goede afspraken over signaleren kunt u uw spel naar een hoger niveau tillen. Zonder goed signaleren is goed tegenspelen niet mogelijk. In dit boekje wordt ingegaan op de meeste gespeelde signaleringssystemen, worden tips gegeven wanneer u wel en wanneer u beter geen signaal kunt afgeven en leert u hoe u de signalen van uw tegenstander kunt lezen.

Doublet is een bieding met zeer veel verschillende betekenissen kent. De basisbetekenis is het strafdoublet: de tegenpartij gaat down. Maar het strafdoublet komt niet veelvuldig voor. Alleen strafdoubletten spelen laat het doubletkaartje vaak ongebruikt in de biddingbox zitten. In de beginfase van het bridgespel waren alle doubletten voor straf; een doublet op bijvoorbeeld een 1 Hart-opening was dus ook voor straf. In de praktijk bleek dit niet praktisch. De betekenis van dit doublet werd al snel gewijzigd in een informatiedoublet. Het besef ontstond dat in veel gevallen het handiger was een doublet ook andere betekenissen te geven. Het bridgespel is daarna met de introductie van een reeks doubletten verder geëvolueerd. Met de termen negatief doublet, teruggekaatst doublet, support doublet, competitief doublet, optioneel doublet, Lightner doublet, balancing doublet doen we een greep de doublettenjungle. Na het lezen van Doubletten begrijpt u wat uw tegenstanders doen en bent uzelf in staat deze afspraken toe te passen.

Veel bridgers hebben bridgen geleerd sterke handen te openen met de sterke twee opening. In dit boek behandelt de 2 Ruit/Harten/Schoppen-opening als de zwakke twee opening: een goede zeskaart in de geboden kleur en 5-10 punten. Met veel voorbeelden wordt ingegaan op de vereisten om een zwakke twee te openen, hoe u moet antwoorden en wat u kunt doen als tegenstanders een zwakke twee openen.

Zowel wereldwijd als in Nederland spelen veel bridgers de Multi-coloured 2 Ruit-conventie, kortweg de Multi genoemd. De Multi is een opening met meerdere betekenissen: een zwakke hand met een zeskaart harten of schoppen, een sterke hand met een lage kleur of een sterke gebalanceerde hand. Aan deze immens populaire conventie besteden wij in dit boek aandacht. Met veel voorbeelden worden alle varianten besproken, leert u de vereisten, de antwoorden en de verdediging tegen deze opening.

Elk van bovenstaande themaboekjes

ledenprijs:7.95 € niet leden betalen :9.94 €

Copyright © 2014 Bridgeboetiek, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by MailChimp