Voor aspirant nieuwe leden

Vooraleer u lid kan worden dient u onderstaand formulier volledig en duidelijk in te vullen en dit af te geven of per email te verzenden naar onze secretaris Andre Vanweddingen - zie onderstaande link, graag vergezeld van een digitale foto.

Indien u geen digitale foto bezit kan u een pasfoto afgeven aan de secretaris of vragen dat hij een foto van u wil maken.

U dient ook minstens driemaal te komen spelen op maandag en/of woensdag alvorens uw kandidatuur in te dienen.

 

Uw al of niet aanvaarding dient besproken en beslist op de driemaandelijkse bestuursvergadering. Na een positieve beslissing ontvangt u via de "webmaster" Huub Ghysebrechts een "welkomstmail" met de nodige uitleg en met uw clubnummer dat vanaf dan in de bridgemate kan ingebracht worden. We zenden tevens onze statuten en ons huishoudelijk reglement mee. (Deze kan u ook vinden op deze website, tabblad: Bestuur - statuten en huishoudelijk reglement)

Met deze mail wordt u ook uitgenodigd lidgeld te betalen via overschrijving -- in geen geval lidgeld betalen voor u de mail ontvangen hebt a.u.b. En NOOIT cash betalen!

Veel succes

Download
Formulier in te vullen voor bridgers die lid wensen te worden.
Ledenformulier_2019.docx
Microsoft Word document 55.2 KB
Download
Hetzelfde form in PDF-formaat
Ledenformulier_2019.pdf
Adobe Acrobat document 169.1 KB

U kan contact opnemen via uw eigen emailprogramma met

       de voorzitter:   klik hier

de webmaster: klik hier

de secretaris:  klik hier