Van: Jacques <chrisenjacques@telenet.be>
Verzonden: vrijdag 12 oktober 2018 18:32
Aan:

Onderwerp: Bridge jaartornooi van Sint Bavo

 

 

Beste Bridgevrienden en Sympathisanten,

Op  24 november 2018 organiseert Bridgeclub Sint Bavo Boechout reeds voor de 18de keer haar Bridge jaartornooi met aansluitend een lekker buffet. “ Het belangrijke in het leven is niet de triomf, maar de strijd, het essentiële is niet om te hebben gewonnen maar om goed te hebben gestreden.”, een mooie kerngedachte die u hopelijk zal aanmoedigen om ook dit jaar deel te nemen. En ook nu wordt er voor elke deelnemer een mooie prijs voorzien.  De locatie is zoals de voorbije jaren de bovenzaal van Da Capo,  Lintsesteenweg 1 te Hove (hoek Lintsesteenweg en Boechoutsesteenweg).

Inschrijven kan tot uiterlijk 18 november 2018 en dit enkel via overschrijving op rekeningnr BE43979617986601 van Bridgeclub  Sint-Bavo Boechout

  • voor het tornooi:  per deelnemend paar met vermelding van beider naam en voornaam

-          voor het buffet:  met vermelding van het aantal personen                                      

                   (uiteraard kan inschrijving voor beide met 1 overschrijving)

Deelnameprijs tornooi:  16 eur per persoon

Deelnameprijs buffet:    28 eur per persoon

Agenda:   vanaf 12.30u verwelkoming en registratie deelnemers

               13.30u   start tornooi

               18.30u uitslag en prijsuitreiking

               19.15u aperitief en buffet

Bidding-box niet vergeten!

Parking: We wensen er ter informatie op te wijzen dat Da Capo geen parkeerplaatsen ter beschikking heeft, maar dat er in de buurt toch heel wat  mogelijkheden zijn, nl.

1. parking achter reisbureau (we hebben hiervoor toelating)

2. achter de Markgraaf (links achter de kerk): 45 plaatsen.

3. aan het voetbalveld (Lintsesteenweg): 40 gemarkeerde plaatsen en middenin zeker nog 10.

4. in de buurt van het Dienstencentrum: een 20-tal.

5. Geelhandlaan 

Openbaar vervoer: de zaal is bereikbaar met volgende lijnbussen: 51, 52, 53, 243 en ook het station van Hove is niet ver verwijderd.

Beste Vrienden, wij gaan trachten om er op 24 november voor jullie opnieuw een boeiende namiddag en een ontspannende, lekkere avond van te maken, maar daarvoor rekenen wij uiteraard op jullie deelname. En dus meteen 24 november in jullie agenda vastleggen en inschrijven! Men zegge het voort!

Met vriendelijke groeten

Bestuur Sint Bavo Boechout